Σουρούκης Κωνσταντίνος Του Γεωργίου

Γεωργός
(1880-1943)
Ο Σουρούκης Κωνσταντίνος γεννήθηκε στα Καλάβρυτα από τον Γεώργιο και την Μαρία Σουρούκη .Νυμφεύτηκε την Φερλελή Αθανασία από Καλάβρυτα και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τη Γεωργία, την Κονδυλία, τον Γεώργιο (εκτελέστηκε) και τον Βασίλειο (εκτελέστηκε). Με δεύτερη γυναίκα, την Κωνσταντίνα Βλάχου από τον Άρμπουνα, απέκτησαν άλλα πέντε παιδιά, τον Ανδρέα, την Μαρία, τον Ευάγγελο, τον Ιωάννη και τον Χρήστο,

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος