Σιορόκος Αντώνιος Του Νικολάου

-63- (από τα Βραχνεϊκα)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στο Βραχνί , στις 10-12-43.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος