Σερέτης Ιωάννης Του Γεωργίου

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στο Μάζι

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος