Αδαμόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου

Κτηματίας (1898-1943)

Νυμφεύτηκε τη Μαρία Μπράτσικα και απέκτησαν ένα παιδί, τον Γεώργιο(εκτελέστηκε).
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος