Σαφλέκας Βασίλειος Του Κωνσταντίνου

Εργάτης από την Εύβοια – 1916-1943
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος