Πλιατσικούρας Κωνσταντίνος του Αντωνίου

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος