Σαμψαρέλλος Δημήτριος Του Όθωνος

Σαμψαρέλλος Δημήτριος του Όθωνος (Δ/ντης ΕΤΕ)
(1897-1943)
Γεννήθηκε στον Βόλο από τον Όθωνα και την Ελένη Σαμψαρέλλου. Νυμφεύτηκε την Πέρσα Βούλγαρη και απόκτησαν τρία παιδιά, τη Λένα, τον Κωνσταντίνο και τον Όθωνα.


Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος