Ροδόπουλος Παναγιώτης Του Ιωάννη

Έμπορος
(1876-1943)

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος