Ρόδης Γεώργιος Του Ιωάννου

Γεωργός
(1901-1943)
Ο Ρόδης Γεώργιος του Ιωάννου γεννήθηκε στην Κερπινή Καλαβρύτων από τον Ρόδη Ιωάννη και την Ευδοκία. Νυμφεύτηκε την Ρόδη Ελένη και απέκτησαν τέσσερα παιδιά, την Ευδοκία, την Αγγελική, τον Ανδρέα ,τον Γεώργιο.
Εκτελέστηκε στις 8/12/43 στην Κερπινή

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος