Μπουρής Άγγελος Του Ανδρέα

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος