Γκρίντζος Φίλιππος του Κωνσταντίνου

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος