Πρίμπας Μιχαήλ Του Σπύρου

Υποδηματοποιός
(1896-1943)
Ο Πρίμπας Μιχαήλ γεννήθηκε στο Αίγιο Αχαΐας από τον Σπύρο και την Παναγιώτα .Νυμφεύτηκε την Τσαβαλά Αθανασία και απέκτησαν δύο παιδιά, την Παναγιώτα και τον Σπυρίδωνα (εκτελέστηκε).
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος