Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος