Πλιατσικούρας Μιχαήλ Του Φιλίππου

Από το χωριό Ζαχλωρού
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 09-12-1943 στην Στάση Κερπινής.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος