Γκριντζάς Χρήστος του Σπήλιου

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος