Ασημακόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος