Πίττας Κωνσταντίνος

(κτηματίας)1905-1943

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος