Μπελογιάννης Κωνσταντίνος του Νικολάου

Γεννήθηκε στο Λάππα Ηλείας από τον Νικόλαο και την Αγγελική Μπελογιάννη. Είχε έναν ακόμη αδελφό τον Δημήτριο που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 . Νυμφεύτηκε την Ελένη Κοτσώρου και δεν απέκτησαν παιδιά.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος