Πετρόπουλος Κωνσταντίνος Του Πολυβίου

Δημ. Ταμίας, – 1898-1943
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος