Πένταρχος Παναγιώτης Του Γεωργίου

Κτηματίας
(1887-1943)
Ο Πένταρχος Παναγιώτης γεννήθηκε στα Καλάβρυτα από τον Γεώργιο και την Αναστασία Πένταρχου. Νυμφεύτηκε την Τσαβαλά Σταυρούλα από Καλάβρυτα και απέκτησαν πέντε παιδιά: την Αγλαΐα, την Αναστασία ,τον Γεώργιο (εκτελέστηκε)., τον Αλέξιο (εκτελέστηκε)., τον Ιωάννη (εκτελέστηκε).
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος