Πένταρχος Γεώργιος Του Παναγιώτη

Υπάλληλος
(1917-1943)
Ο Πένταρχος Γεώργιος γεννήθηκε στα Καλάβρυτα από τον Παναγιώτη και την Τσαβαλά Σταυρούλα. Είχε τέσσερα αδέλφια την Αγλαΐα, την Αναστασία, τον Αλέξιο (εκτελέστηκε)., τον Ιωάννη (εκτελέστηκε). Ήταν άγαμος.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος