Παπαντωνόπουλος Νικόλαος Του Αναστασίου

Από το χωριό Παπαντώνη
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 06-12-1943 στον Κάλανο-Παπαντώνη.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος