Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος Του Δημητρίου

(1916-1943)
Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα από τον Δημήτριο και την Αγγελική Παπαδημητροπούλου, το γένος Καλδίρη από τα Καλάβρυτα. Είχε άλλα έξι αδέλφια: τον Παναγιώτη, τον Ανδρέα, τον Κωνσταντίνο, την Αικατερίνη, την Κωνσταντίνα και την Μαρία.
Πέντε μήνες πριν την Εκτέλεση είχε νυμφευθεί τη Γεωργία Σαρανταυγά από τα Καλάβρυτα.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος