Παπαδημητρόπουλος Αθανάσιος Του Ιωάννη

Γεωργός
(1878-1943)
Ο Παπαδημητρόπουλος Αθανάσιος γεννήθηκε στο Πλανητέρο από τον Παπαδημητρόπουλο Ιωάννη και ην Ασήμω. Είχε τέσσερα αδέλφια, την Αναστασία, τον Παναγιώτη, την Μαρία και την Τασία. Ήταν άγαμος
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 12/12/1943

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος