Πανούτσος Πέτρος Του Αναστασίου

Γεωργός
(1909-1943)
Ο Πανούτσος Πέτρος γεννήθηκε από τον Πανούτσο Αναστάσιο και την Βασιλική Πανούτσου. Νυμφεύτηκε την Δαλιάνη Γεωργία από Λευκάσιο και απέκτησαν δύο παιδιά ,τον Αναστάσιο και την Πετρούλα
Εκτελέστηκε στις 8/12/43 στην Κερπινή

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος