Παναγιωτόπουλος Αλέξιος Του Γρηγορίου

Έμπορος, – 1892-1943 –
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος