Οικονόμου Γρηγόριος

Ιερομόναχος
(1883-1943)
Καταγόταν από την Κόνιτσα της Ηπείρου αλλά βρέθηκε Μοναχός στο Μέγα Σπήλαιο στις 8 Δεκεμβρίου 1943 και εκτελέστηκε μαζί με τους άλλους Μοναχούς της Μονής στην θέση « Κισωτή» από του Γερμανούς

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος