Μπρατσάκης Κωνσταντίνος Του Δημητρίου

Γεωργός
(1916-1943)
Ο Μπρατσάκης Κωνσταντίνος γεννήθηκε στο Σκεπαστό Καλαβρύτων από τον Δημήτριο και την Τσάφου Ελένη. Είχε τέσσερα αδέλφια, τον Παναγιώτη, την Λευκοθέα, τον Ιωάννη, την Διαμάντω. Ήταν άγαμος
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος