Μπρατσάκης Δημήτριος Του Παναγιώτη

Γεωργός
(1882-1943)
Ο Μπρατσάκης Δημήτριος γεννήθηκε στο Σκεπαστό Καλαβρύτων από τον Παναγιώτη και την Διαμάντω Μπρατσάκη. Νυμφεύτηκε την Τσάφου Ελένη από Σκεπαστό Καλαβρύτων και απέκτησαν πέντε παιδιά, τον Παναγιώτη, την Λευκοθέα, τον Ιωάννη, την Διαμάντω και τον Κωνσταντίνο (εκτελέσθηκε)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος