Μπούσιος Βασίλειος

Εργάτης
(1898-1943)
Ο Μπούσιος Βασίλειος γεννήθηκε στον Μ. Ποντιά από τον Αντώνιο και την Μαρία Μπούσιου. Νυμφεύτηκε την Καραμπάτσου Μαρία και δεν απέκτησαν παιδιά
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος