Μπελογιάννης Δημήτριος Του Νικολάου

Καφεπώλης
(1902-1943)
Γεννήθηκε στο Λάππα Ηλείας από τον Νικόλαο και την Αγγελική Μπελογιάννη. Είχε έναν ακόμη αδελφό τον Κωνσταντίνο που ήταν ένας από τους δεκατρείς διασωθέντες. Νυμφεύτηκε την Ελένη Κέκεση από τον Πύργο Ηλείας και απέκτησαν μία κόρη, την Ασπασία.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος