Μπάτσος Νικόλαος

– 1925 -1943
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στο Μέγα Σπήλαιο.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος