Μπάτσος Κωνσταντίνος

Υπάλληλος, – 18 –
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στο Μέγα Σπήλαιο.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος