Μπαρούμης Νικόλαος Του Κωνσταντίνου

(1919-1943)
Ο Μπαρούμης Νικόλαος γεννήθηκε στο Βίταλο από τον Κωνσταντίνο και την Σταυρούλα. Νυμφεύτηκε την Δούβου Ανδρονίκη από Α.Λουσούς και απέκτησαν δύο παιδιά. την Κωνσταντίνο και τον Νικόλαο
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος