Μητρόπουλος Θεόδωρος Του Γεωργίου

Καφεπώλης
(1913-1943)
Ο Μητρόπουλος Θεόδωρος γεννήθηκε στην Κλειτορία από τον Μητρόπουλο Γεώργιο και την Μαρία .Νυμφεύτηκε την Κοτσιά Χριστίνα από Κλειτορία και απέκτησαν δύο παιδιά, την Μαρία και τον Γεώργιο
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΡΟΥ ΣΤΙΣ 12/12/1943

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος