Μητρόπουλος Ανδρέας Του Αθανασίου

– 1911 -1943
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στην Κ. Ζαχλωρού

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος