Μαυρίδης Περικλής Του Θεολόγου

Μαρμαροτεχνίτης
(1903-1943)
Ο Μαυρίδης Περικλής γεννήθηκε στην Μ. Ασία. .Νυμφεύτηκε την Ασημακοπούλου Αγγέλω από Καστέλλι και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Θεολόγο και τον Δημήτριο
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος