Μάρας Θεόδωρος Του Γεωργίου

Γεωργός
(1888-1943)
Ο Μάρας Θεόδωρος γεννήθηκε στην Κερπινή Καλαβρύτων από τον Μάρα Γεώργιο και την Μάρα Ελένη. Νυμφεύτηκε την Μάρα Παρασκευή από Κερπινή και απέκτησαν τρία παιδιά, τον Γεώργιο, την Κυπαρρισία και τον Αλέξιο.
Εκτελέστηκε στις 8/12/43 στην Κερπινή

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος