Μάζης Θεόδωρος Του Θ.

Εκτελέστηκε στις 6/12/1943 στην θέση Δύο Λιθάρια -Κερπινή

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος