Λουκόπουλος Παρθένιος

Θεολόγος
(1901-1943)
Καταγόταν από το Λευκάσιο Καλαβρύτων. Αγιο-Λαυρίτης Μοναχός και υποταχτικός του Γέροντα Αγαπίου Μιχαλόπουλου. Τελείωσε το Γυμνάσιο Καλαβρύτων και την Θεολογική Σχολή Αθηνών. Έγινε Μοναχός και στη συνέχεια χειροτονήθηκε Διάκονος. Χειροτονείται Ιερεύς και διορίστηκε και Θεολόγος. Υπηρέτησε στην Αθήνα, στα Βίλλια Αττικής και στην Φλώρινα. Μετά την κατάρρευση του Αλβανικού Μετώπου και την εισβολή των Γερμανο-βουλγάρων τον διώχνουν στα Καλάβρυτα.
Στις 13-12-43 υπηρετούσε στο Γυμνάσιο Καλαβρύτων στο οποίο είχε μετατεθεί τρεις μήνες πριν την εκτέλεση. Η παρουσία του υπήρξε, αν και υπήρξε σύντομη, ήταν αρκετή ώστε να ξεχωρίσει.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος