Λιβιέρης Διονύσιος Του Σπύρου

Ελαιοχρωματιστής
(1912-1943)
Ο Λιβιέρης Διονύσιος γεννήθηκε στην Πάτρα από τον Σπύρο και την Αναστασία Λιβιέρη .Νυμφεύτηκε την Δημακοπούου Αικατερίνη από Πάτρα και απέκτησαν δύο παιδιά, την Αναστασία και την Κωνσταντίνα
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος