Λαγουμιντζής Σωτήριος Του Βλασίου

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 8-12-1943 στο Σαραδί – Κ. Βλασία

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος