Κωτσιάς Δημήτριος (Ζές) Του Ασημάκη

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΡΟΥ 12/12/1943

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος