Κωστόπουλος Αριστείδης Του Ιωάννη

-1908-1943 –
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στην Κ. Ζαχλωρού

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος