Κόλλιας Παναγιώτης Του Πέτρου

Γεωργός, (1904-1943)
Ο Κόλλιας Παναγιώτης γεννήθηκε στους Ρωγούς Καλαβρύτων από τον Πέτρο και την Νικολίτσα Κόλλια. Νυμφεύτηκε την Φιλιππακοπούλου Αλεξάνδρα από Ρωγούς και απέκτησαν τρία παιδιά, την Βασιλική, την Νικολίτσα και τον Πέτρο.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 08-12-1943 στους Ρωγούς.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος