Κλουκινιώτης Γεώργιος

Από το χωριό Καθολικό Αιγιαλείας.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 09-12-1943 στη θέση Αλήμπεη- Καλάβρυτα

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος