Καραγιαννόπουλος Θεόδωρος Του Χαριλάου

Τραπεζικός, – (1913 -1943)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος