Καλογερόπουλος Νικόλαος

Εργάτης (από το χωριό Μαμουσιά)
Εκτελέστηκε στις 10/12/43 στον Πριόλιθο

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος