Καλδίρης Δημήτριος Του Παναγιώτη

(1907-1943)
Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα από τον Παναγιώτη Καλδίρη και την Παναγούλα Καλαπόδη από τη Ζαρούχλα. Είχε άλλα δύο αδέλφια: τον Γεώργιο (εκτελέστηκε) και την Ευφροσύνη Καλδίρη-Ανδριτσοπούλου. Νυμφεύτηκε την Παρασκευή Κορδέλη από τα Σουδενά και απέκτησαν ένα παιδί τον Παναγιώτη (Πανάκο).
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος