Καλδίρης Δημήτριος Του Κωνσταντίνου

Αρτοποιός (1886-1943)
Γεννήθηκε στα Καλάβρυτα από τον Κωνσταντίνο και τη Βασιλική Καλδίρη. Νυμφεύτηκε τη Γεωργία Λούτση.
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στις 13-12-1943 στην Λάκκα του Καπή.

Σχετικά Αντικείμενα

© Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος